Konsultatsioon

    

Oleme valmis küsijat juhendama, nõustama ning harima kõige erinevates liikluskorralduslikes ja sõiduki juhtimist puudutavates küsimustes.

Omame kõrgtasemel oskusteavet linnaliikluse

üldküsimuste lahendamiseks

Samas suudame alati vastata iga konkreetse küsimuse püstitajale sisuliselt ja argumenteeritult.

Liiklusalase õppe ja konsultatsiooni partner